Teleszkóp elhorgonyzású kivehető fogsor

Speciális esetben alkalmazható pótlástípus, ami akkor alkalmazható, amikor az adott állcsontban megmaradt fogak száma 1-3 között van. Mivel az alsó fogsor anatómai okok miatt általában kevésbé stabil, mint a felső, ezért akár 1 fog is nagymértékben segíti a kivehető fogsor helyben maradását.

Elkészítéséhez a megmaradt fogak lecsiszolásra kerülnek, majd ezekre kerülnek fel az ún. primer teleszkóp koronák. Maga s fogsor ránézésre a teljes kivehető fogsornak felel meg, azzal a különbséggel, hogy a belsejében rögzítve vannak a primer koronákra szorosan illeszkedő secunder teleszkóp koronák. A két kis fémsapka úgy van kialakítva, hogy a kettő között létrejövő súrlódási erő biztosítja a fogsor megfelelő stabilitását.